Botjek A/S

Du kan logge ind på Ek-Pro via denne adresse:


app5.ek-pro.dk


og taste dit brugerinfo for at logge på programmet.
 

Du finder manual til EK-Pro her. Her får du en grundig gennemgang af programmet og dets funktioner.